Consult


Geen wachtlijst
Op dit moment heb ik geen wachtlijst en kunt u binnen 1 of 2 weken terecht.

Skype-consult
Als u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, is het ook mogelijk om een consult via skype te doen.

Consult via e-mail
Voor diverse acute klachten is het mogelijk een set middelen (zie tarieven) aan te vragen. Deze kunnen na overleg opgehaald worden.
Verder is het ook mogelijk om een set ter ondersteuning voor de bevalling of klachten tijdens de kraamtijd aan te vragen. 

Eerste consult
Een eerste consult duurt gemiddeld 1,5 uur. Hierin bespreken we natuurlijk uitgebreid de actuele klachten waarvoor u komt. Maar ook uw ziektegeschiedenis, medicijngebruik, uw levensloop, en gezondheid van familieleden nemen we door. 

Met al deze gegevens ga ik aan de slag. Ik stel geen diagnose, maar ik maak een vertaalslag van uw symptomen naar de homeopathische middelen. Hiervoor zal ik uw verhaal analyseren en onderverdelen in verschillende categorieën:

  • Erfelijkheid: wat heeft u meegekregen van voorouders en hoe laat zich dat in de symptomen zien.
  • Biografie: welke gebeurtenissen hebben in uw leven invloed gehad of in hoeverre beïnvloedende klachten uw leven. 
  • Uw levensstijl, medicijngebruik
  • Acute ziekten: welke ziekten heeft u doorgemaakt en hoe verlopen de acute ziekten
  • Chronische aandoeningen: welke symptomen ervaart u bijna continu. Misschien zijn ze ook al zo "gewoon" geworden.

Uiteindelijk kom ik tot een passend voorschrift. Vaak krijgt u meerdere middelen tegelijk, op verschillende categorieën. De middelen versterken elkaars werking waardoor het effect optimaal is. De flesjes samen met een uitgebreide gebruiksaanwijzing ontvangt u binnen enkele dagen. 

Vervolgconsult
Na 6 tot 8 weken komt u voor een vervolgconsult. We bespreken dan hoe het de afgelopen weken gegaan is en kijken of er nog andere opvallenheden zijn.

De intervallen tussen de consulten kunnen, afhankelijk van de klachten, steeds groter worden. Eerst naar een frequentie van ca. 1 x per 2 manden en later in de behandeling naar 1 x per 3 maanden. Ik zal de frequentie van consulten altijd in goed overleg met u bepalen. 

Tussen de consulten door ben ik via mail of telefoon goed bereikbaar voor vragen, problemen en overleg. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Vragen ten behoeve van het eerste consult:

  • Omschrijf in het kort uw ziektegeschiedenis vanaf de geboorte (ziekten, ongelukken, allergieën e.d.). Is er iets veranderd na het doormaken van een ziekte? Zijn er vaccinaties geweest? Heeft u hier klachten/reacties op gehad?
  • Omschrijf in het kort familiaire aandoeningen van uw grootouders, ouders, eventuele broers, zussen, kinderen en de rest van de familie in hoofdlijnen.Vergeet niet de klachten met betrekking tot de huid, allergie, luchtwegen, bewegingsapparaat en psychische problemen als bv depressies e.d. Wilt u als dit mogelijk is, navraag doen bij familieleden?
  • Welke medicijnen gebruikt u en/of heeft u gebruikt en waarvoor
  • Gebruikt u voedingssupplementen? Zo ja, welke en waarvoor?